Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

προσθαφαιρέσεις


Μετρούσε τα χρόνια

Τόσα

Αφαιρούσε
Τα χρόνια του ύπνου
Εκείνα του κάτεργου
Τη χαμένη δεκαετία
Τόσους θανάτους
Τόσα σφάλματα
Αναμονές
Τι μένει

Υπάρχουν βέβαια
Οι προσαυξήσεις
Τ’ αναδρομικά
Τόσοι φίλοι
Χέρια φωνές
Εσύ

Το αποτέλεσμα
Δεν φαίνεται
Να είναι ζημιογόνο

text: Κλείτος Κύρου, Προσθαφαιρέσεις, μέσα από την συλλογή «Πρωθύστερος λόγος», εκδόσεις Αίγειρος, 1996.
music: Grift – Svältorna, Syner LP, Nordvis Production 2015.