Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

κουβέρταvirus«Την εποχή του Μπούσι Ραν», εκμυστηρεύεται ο Άιβς Λε Σπαρκ, «- κι έχω δει το έγγραφο- ο Στρατηγός Μπουκέ και ο Στρατηγός Κέιτζ υπέγραψαν από κοινού τη δαπάνη για να αλλάξουν τις κουβέρτες των νοσοκομείων που τις χρησιμοποιούσαν ‘για να μεταδώσουν την ευλογιά στους Ινδιάνους’, όπως πολύ καθαρά συνομολόγησαν. Απ’ ότι γνωρίζω», λέει ο έκπληκτος Άιβς, «αυτό δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ ως τότε, από κανένα σύγχρονο στρατό».

text: Thomas Pynchon – Mason & Dixon, μετάφραση Γιώργος Κυριαζής, εκδόσεις Χατζηνικολή 2003.
music: Caleb R.K. Williams – Thanatos Theme (Long Version), Thanatos Original Soundtrack CD, The Eagle Stone Collective 2019.  Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020