Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

planet's earth special satisfactionPsychiatrist: Uh, tell me, Harold, what do you do for fun? What activity gives you a different sense of enjoyment from the others? What do you find fulfilling? What gives you that... special satisfaction?
[long pause]
 
Harold: I go to funerals.  

text: Από το script της ταινίας Harold and Maude σε σενάριο Colin Higgins και σκηνοθεσία Hal Ashby, 1971. 
music: Voyvoda – H.M.P.B. από το The Confederacy CD, Corvus Records 2009.