Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

spiteful thing
Περιμένοντας τον ταχυδρόμο με τον –νομίζω, ελπίζω και εύχομαι- δυναμίτη σε μορφή CD και την ετικέτα Spiteful κολλημένη πάνω, μια απλή αναφορά των συντελεστών, έτσι για να μας ανοίξει η όρεξη…
Sonny Vincent (Testors), Steve Mackay (Stooges), Rat Scabies (Damned), Glen Matlock (Sex Pistols)…