Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

The Dusty One - You Live i Run


Εκλεκτός συνδετημόνας μαζί με τον Dimi Dero της παρέας της Stagger Records, κιθαρίστας μια φορά και ένα καιρό στους Wok, νυν στους Witch of Voodoo και Kung Fu Escalator, ενώ δεν λέει ποτέ όχι για ένα ακόμη jam με τον Tex Napalm.

Τον ακούσαμε πρώτη φορά μαζί με τους Wok το 2007, σε ‘κείνο το tribute της Stagger στον Rowland S. Howard μαζί με άλλους άγνωστους ως τότε όπως οι Holy Soul, οι Circo Fantasma, οι Iron Cobra Orchestra και ο Mark Steiner, αλλά και αρκετούς από τους συνήθεις υπόπτους σαν τον Nikki Sudden τον Mick Harvey, τον Spencer P. Jones τους Drones και τους Dead Brothers.

Στο You Live I Run που ακολουθεί ο Dusty One προτιμά να παίζει μόνος με την κιθάρα και τα πετάλια του, ενόσω ο JJ. Valencak κάνει το ίδιο με την κινηματογραφική μηχανή του.