Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

walk on guilded splinters


J'suis le Grand Zombie

Walk thru the fire
Fly thru the smoke
See my enemy
At the end of
their rope

Walk on guilded splinters

     'Til I Burn Up ,'Til I Burn Up, 'Til I Burn Up ,'Til I Burn Up

Dr.John: I walk on guilded splinters 


Βάλτος μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι και ακόμη πιο πέρα…τράβα κουπί έχουμε ακόμη δρόμο ως την καρδιά του σκότους…προσοχή όμως, μπορεί το ποτάμι να το ανεβαίνουμε για κει, την ζωή την κατεβαίνουμε…σκοτεινιά…είμαστε για τα καλά τώρα μέσα στην νύχτα…μαζί θα φτάσουμε μέχρι την άκρη της.

Once Upon A Time: I walk on guilded splinters