Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

jungle beat is over


Παραβλέποντας την άποψη ενός φίλου που λέει ότι «εντάξει, τέτοιοι τύποι με τη ζωή που έκαναν και πολύ έζησαν»…RIP Scott Asheton (1949-2014).