Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

broken through the centuries


Μετά ‘πό μιας στιγμής σιωπή μίλησε
Ένα σκεύος άχαρο και κακοφτιαγμένο.
Με χλεύασαν που έστεκα λοξά:
Τι! Λες τότε να τρεμούλιασε το χέρι τ’ Αγγειοπλάστη?

image: Gustav Dore – The Enchantment Of  Don Quixote, 18ος αιώνας.
text: Omar Khayyam - Rubairat, 13ος αιώνας. 
music: Alice In Chains – Would?, 20ος αιώνας.