Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

April Skies

                                    April is the cruelest month, breeding
                                     Lilacs out of the dead land, mixing
                                          Memory and desire, stirring
                                            Dull roots with spring rain.
                                       T. S. Eliot, The Waste Land, 1922

                                                    Darklings - The Desert Ship