Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

slow down take a look (take two)


It is only with the heart
One can see
Rightly
You know this world is movin
Just a little bit too fast
You 've got to slow it down
Slow it down
And if you let your heart be your guide
I believe you 're gonna do alright
Slow down
Take a look