Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

this ain't rock 'n' roll


Suralin…σουραύλια…σουραλίν…μαστουραλίν…Αχ Suralin…αν όλο το A General Dogsbody ήταν κάπως έτσι…και τι δεν θα ‘δινα…Bright Black Morning Light…το βλέπω...σε νιώθω Σουραλίν μου… 

bandcamp